سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه برق منطقه ای کرمان

شماره آگهی ۴۲/۹۶ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۶۰۹۲۶۱
انتشار : ۱۳۹۶/۰۹/۲۶
برگزاری : استان کرمان
 
شرح آگهی : مناقصه ارزیابی کیفی جهت انجام خدمات بهره برداری از پست های انتقال و فوق توزیع در استان کرمان
شرایط : گواهی امضای الکترونیکی
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۶/۰۹/۲۹ ساعت ۱۸
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۶/۱۰/۱۳ ساعت ۱۴
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک : کرمان بلوار شهید عباسپور برق منطقه ای کرمان اداره دبیرخانه
- تلفن - فکس
- ایمیل www.krec.co.ir وب سایت
توضیحات : تجدید - نوبت اول
منابع : اطلاعات - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن