سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه بنادر و دریانوردی استان هرمزگان

شماره آگهی ۲۷/۹۶ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۶۰۹۲۶۲۰۸
انتشار : ۱۳۹۶/۰۹/۲۶
برگزاری : استان هرمزگان
 
شرح آگهی : مناقصه اجرای عملیات راهبری، تعمیر و نگهداری تاسیسات برقی مجتمع بندری شهید رجایی و شهرک های شهید رجایی و شهید باهنر با برآورد ۱۶۸,۴۲۵,۲۷۹,۶۰۲
شرایط : گواهی رتبه بندی حداقل پایه ۴ نیرو
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۲.۰۰۰.۰۰۰ ریال به حساب شماره ۲۱۹۶۴۵۵۴۰۸۰۰۶ بانک صادرات شعبه مجتمع بندری شهید رجایی کد بانک ۴۳۵۱ / سپرده شركت در مناقصه ۴.۶۸۸.۵۰۵.۵۹۲ ریال به حساب شماره ۲۱۹۶۴۵۵۴۰۷۰۰۸ بانک صادرات شعبه مجتمع بندری شهید رجایی کد بانک ۴۳۵۱
تاریخ دریافت اسناد : از تاریخ درج آگهی به مدت ۷ روز
تاریخ ارسال مدارک : از آخرین روز فروش اسناد به مدت ۱۰ روز
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد : بندرعباس مجتمع بندری شهید رجائی اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان واحد مهندسی و عمران امور پیمان ها و رسیدگی
آدرس ارسال مدارک : بندرعباس مجتمع بندری شهید رجائی اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان دبیرخانه مرکزی
۰۷۶۳۲۱۲۳۶۰۶ تلفن - فکس
- ایمیل http://www.shahidrajaeeport.pmo.ir وب سایت
توضیحات : یک مرحله ای تجدید
منابع : فرصت امروز
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن