مناقصه اجرای قسمتی ازشبکه جمع آوری فاضلاب ونصب انشعابات خانگی آب و فاضلاب استان آذربایجان شرقی
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه آب و فاضلاب استان آذربایجان شرقی

کد آریاتندر : ۹۶۱۰۰۲۴۱۱۲
انتشار : ۱۳۹۶/۱۰/۰۲
برگزاری : استان آذربایجان شرقی
 
شرح آگهی : مناقصه اجرای قسمتی ازشبکه جمع آوری فاضلاب ونصب انشعابات خانگی شهرستان بستان آباد
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۶-۱۰-۱۳
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۶-۱۰-۱۳
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۶-۱۰-۱۳
آدرس خرید اسناد : تبريز ـ بلوار ۲۹ بهمن –جنب دانشگاه تبريز-شرکت آب و فاضلاب آذربايجانشرقی -امورقراردادها تلفن ۳۳۳۰۴۰۹۱-۰۴۱ و فکس۳۳۳۰۹۹۹۲-۰۴۱
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
توضیحات : تاریخ اعتبار پیشنهاد : ۱۳۹۶-۱۰-۱۳ ---- باسمه تعالی « آگهی فراخوان مناقصه عمومی با ارزيابی کيفی – نوبت دوم » شماره ۱۲۱سال ۹۶ شركت آب و فاضلاب استان آذربايجان شرقی از پيمانكاران دارای گواهينامه صلاحيت برای دريافت اسناد ارزيابی توان اجرای كار با مشخصات ذيل دعوت می نمايد :‌ الف – موضوع مناقصه:اجرای قسمتی ازشبکه جمع آوری فاضلاب ونصب انشعابات خانگی شهرستان بستان آباد ب – مبلغ برآورد اوليه : ۳۰۹۱۶۰۰۰۰۰۰ريال ج – مبلغ تضمين شرکت در فرآيند ارجاع کار : ۱۵۴۵۸۰۰۰۰۰ ريال د – محل اجرای كار : بستان آباد هـ – رشته و گروه پيمانكار : آب و – مدت اجرای كار : ۱۵ماه ز – دستگاه نظارت : کارشناس مسئول کنترل فاضلاب شرق استان ح- محل اعتبار : غيرعمراني ط - كارفرما : شركت آب و فاضلاب استان آذربايجانشرقی داوطلبين می توانند بمنظور دريافت اسناد ارزيابی توان اجرای كار و تكميل و عودت آن از تاريخ نشر آگهی به مدت چهارده روز در محل دريافت اسناد به آدرس تبريز ـ بلوار ۲۹ بهمن –جنب دانشگاه تبريز-شرکت آب و فاضلاب آذربايجانشرقی -امورقراردادها تلفن ۳۳۳۰۴۰۹۱-۰۴۱ و فکس۳۳۳۰۹۹۹۲-۰۴۱ بغير از ايام تعطيل در ساعات اداری مراجعه و ضمن واريز مبلغ ۲۵۰۰۰۰ ريال به حساب جام شماره ۷۲۲۱۱۲۴۷۳۳ بانک ملت باجه آب و فاضلاب تبريز (کدشعبه۵/۱۳۴۲) و ارائه فيش آن به امور قراردادها نسبت به دريافت اسناد ارزيابی اقدام نمايند. لازم به ذكر است كه هزينه آگهی مناقصه بعهده برنده مناقصه می باشد. آدرس سايت اينترنت :‌ www.abfa-azarbaijan.ir با توجه به اينکه اين شرکت در نظر دارد که فرآيند کليه مناقصات آتی خود را از طريق سامانه تدارکات الکترونيکی دولت به آدرس www.setadiran.ir برگزار نمايد لذا از کليه مناقصه گران اعم از اشخاص حقيقی و حقوقی درخواست می شود که نسبت به ثبت نام و دريافت گواهی امضاء الکترونيکی بسته به ماهيت خود (حقيقی / حقوقی) به آدرس الکترونيکی فوق‌الذکر مـراجعه و جهت کسب اطلاعات بيشتر با شماره ۸۵۱۹۳۷۳۶-۰۲۱ و يا مرکز تماس با شماره ۲۷۳۱۳۱۳۱-۰۲۱ تماس بگيرند .     شركت آب و فاضلاب استان آذربايجان شرقی Am.۹۳۲۱-۹۶/۹/۴
منابع : سایتهای اینترنتی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن