مناقصه انجام خدمات مهندسی مراحل اول ، دوم و سوم توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور

کد آریاتندر : ۹۶۱۰۰۲۴۱۳۵
انتشار : ۱۳۹۶/۱۰/۰۲
برگزاری : استان تهران
 
شرح آگهی : مناقصه انجام خدمات مهندسی مراحل اول ، دوم و سوم در پروژه های ورزشی
شرایط : شرايط متقاضی و معيارهای ارزيابی كيفي: ۱- ۲-انجام خدمات طراحی پروژههای ورزشی در ۵ سال گذشته ۲- ۲-انجام خدمات نظارت پروژههای ورزشی در ۵ سال گذشته ۳- ۲-دارا بودن رضايت نامه – تشويق نامه از كارفرمايان قبلی ۴- ۲-ساختار سازمانی مشاور ۵-۲- دارابودن توان فنی و برنامه ريزی و نيروهای متخصص ۶–۲- دارا بودن كفايت كادر فني ۷- ۲- سابقه کاری پس از اخذ پايه مورد نياز جهت شرکت در فراخوان ۸-۲- داشتن ظرفيت آزاد كاري شته و زمينه تخصصی مشاور و گواهينامه صلاحيت مرتبط با موضوع: ۱-۴-داشتن گواهينامه صلاحيت از سازمان برنامه وبوجه کشور و يا استانداريها
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۶-۱۰-۰۶
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۶-۱۰-۲۰
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۶-۱۰-۲۰
آدرس خرید اسناد : تهران، بلوار ميرادماد، ميدان مادر، خيابان شاه نظری، جنب ميدان كاظمی، مجموعه ورزشی شهيدكشوری، طبقه چهارم واحدامورقراردادها
آدرس ارسال مدارک : تهران، بلوار ميرادماد، ميدان مادر، خيابان شاه نظری، جنب ميدان كاظمی، مجموعه ورزشی شهيدكشوری، طبقه چهارم واحدامورقراردادها
۰۲۱۲۲۹۱۳۹۰۵ تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
توضیحات : تاریخ اعتبار پیشنهاد : ۱۳۹۷-۰۱-۲۰ ----
منابع : سایتهای اینترنتی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن