مناقصه ارزیابی کیفی - خرید مقدار 50 تن Ceramic ball مجتمع پتروشیمی نوری (برزویه)
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه مجتمع پتروشیمی نوری (برزویه)

شماره آگهی ۱۹۶/۹۶ ( محدود یک مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۶۱۰۰۲۱۸
انتشار : ۱۳۹۶/۱۰/۰۲
برگزاری : استان بوشهر
 
شرح آگهی : مناقصه ارزیابی کیفی - خرید مقدار ۵۰ تن Ceramic ball ۱۹ mm ساخت شرکت های داخلی
شرایط : گواهینامه مرتبط با سیستمهای مدیریتی متناسب باموضوع مناقصه
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به حساب ۲۶۶۱۰۲۶۶۱۰ بانک تجارت شعبه پتروشیمی نوری به نام این شرکت
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۶/۱۰/۰۶ تا پایان وقت اداری
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۶/۱۰/۰۶ تا پایان وقت اداری
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد : وب سایت شرکت --- امور حقوقی و قراردادهای شرکت
آدرس ارسال مدارک : عسلویه شرکت پتروشیمی نوری امور حقوقی و پیمانهای شرکت
۰۷۷۳۷۳۲۳۲۵۰-۴ داخلی ۲۲۵۶-۲۲۵۷ تلفن ۰۷۷۳۷۳۲۴۷۷۵ فکس
- ایمیل www.bpciran.com وب سایت
توضیحات : دو مرحله ای - تجدید
منابع : اطلاعات - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن