مناقصه آزمایشگاه مرکز آموزشی درمانی خلیلی را به صورت مشارکت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان فارس
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان فارس

شماره آگهی ۱۳۹۶۱۰۵۲ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۶۱۰۰۳۵۹۴
انتشار : ۱۳۹۶/۱۰/۰۳
برگزاری : استان فارس
 
شرح آگهی : مناقصه آزمایشگاه مرکز آموزشی درمانی خلیلی را به صورت مشارکت
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۲۴۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به صورت ضمانتنامه بانکی و یا به حساب ۱۵۱۲۷۲۵۸/۶۸ به کد شناسه ۲۴۰۰۰۸۰۱۲۹۳۱۸۹ بانک ملت
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۶/۱۰/۰۳ لغایت ۱۳۹۶/۱۰/۱۰
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۶/۱۰/۱۱ لغایت ساعت ۱۴:۳۰ روز ۱۳۹۶/۱۰/۲۰
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۶/۱۰/۲۳ لغایت ۱۳۹۶/۱۰/۲۴
آدرس خرید اسناد : دانشگاه علوم پزشکی شیراز
آدرس ارسال مدارک : دانشگاه علوم پزشکی شیراز ط همکف اداره حفاظت فیزکی مدیریت حراست
- تلفن - فکس
- ایمیل http://mkp.sums.ac.ir/gharardad وب سایت
منابع : نشریات استان فارس
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن