مناقصه ارتقا سیستم کنترل و مانیتورینگ بارگیری معدن سه چاهون سنگ آهن مرکزی ایران
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه سنگ آهن مرکزی ایران

شماره آگهی ۶-۰۱-۲-۰۲-۱۲۱-۹۶ ( محدود یک مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۶۱۰۰۳۱۸۶۳
انتشار : ۱۳۹۶/۱۰/۰۳
برگزاری : استان یزد
 
شرح آگهی : مناقصه ارتقا سیستم کنترل و مانیتورینگ بارگیری معدن سه چاهون با کیفیت و شرایط مندرج در اسناد مناقصه
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۲۰۰.۰۰۰ ریال به حساب سیبا ۰۱۱۰۳۹۱۸۹۲۰۰۰ بانک ملی ایران شعبه آهن شهر کد ۳۵۶۵ ایران و یا به صورت الکترونیکی / سپرده شركت در مناقصه ۱۳۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال به صورت ضمانتنامه بانکی و یا به حساب سیبا ۰۱۱۰۳۹۱۸۹۲۰۰۰ بانک ملی ایران شعبه آهن شهر کد ۳۵۶۵ و ارائه فیش واریزی
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۶/۱۰/۰۹
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۶/۱۰/۲۳ تا پایان وقت اداری ساعت ۱۴
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک : یزد ـ میدان امام حسین ـ ابتدای بلوار شهید بهشتی ـ شرکت سنگ آهن مرکزی ایران
۰۳۵۱۶۲۸۵۶۳۰ تلفن - فکس
- ایمیل www.icioc.com وب سایت
توضیحات : دو مرحله ای
منابع : سایتهای اینترنتی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن