سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه آب و فاضلاب استان اردبیل

شماره آگهی ۲۹/۹۶ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۶۱۰۰۳۵۳۱
انتشار : ۱۳۹۶/۱۰/۰۳
برگزاری : استان اردبیل
 
شرح آگهی : مناقصه احداث شبکه فاضلاب مشکین اولویت سوم
شرایط : صلاحیت رشته آب و صلاحیت ایمنی
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۲۱۹۵۱۶۰۸۰۴۰۰۰ صادرات ورزش اردبیل
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۶/۱۰/۱۴
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۶/۱۰/۲۴
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۶/۱۰/۲۵
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک :
۰۴۵۳۳۷۱۷۱۰۱ تلفن - فکس
- ایمیل http://www.setadiran.ir وب سایت
منابع : سایتهای اینترنتی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن