مناقصه ارزیابی کیفی p/f : RETRIEVABLE MWD DRILLING شرکت ملی حفاری ایران
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه شرکت ملی حفاری ایران

شماره آگهی fp/۰۴-۹۶/۰۶۴ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۶۱۰۰۳۶۹۲
انتشار : ۱۳۹۶/۱۰/۰۳
برگزاری : استان خوزستان
 
شرح آگهی : مناقصه ارزیابی کیفی p/f : RETRIEVABLE MWD DRILLING با برآورد ۷۳,۹۴۲,۶۷۴,۹۰۰
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۵۱۰.۰۰۰ ریال به حساب سیبا به شماره ۲۱۷۴۶۵۲۲۰۵۰۰۴ نزدبانک ملی / سپرده شركت در مناقصه ۲.۷۹۹.۰۰۰.۰۰۰ ریال و یا ۵۵.۲۰۷ یورویی ضمانت نامه بانکی و یا ضمانت نامه های صادره از موسسات اعتباری غیر بانکی دارای مجوز از سوی بانک مرکزی و یا اصل فیش واریز وجه نقد به حساب سپرده
تاریخ دریافت اسناد : از تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم لغایت ۱۰ روز بعد
تاریخ ارسال مدارک : ۴۰ روز پس از آخرین روز مهلت دریافت اسناد
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد : اهواز بلوار پاسداران بالاتر از میدان فرودگاه شرکت ملی حفاری ایران ساختمان پایگاه عملیاتی طبقه اول سالن ۱۱۳ اداره تدارکات خارجی
آدرس ارسال مدارک : اهواز فلکه فرودگاه شرکت ملی حفاری ایران ساختمان پایگاه عملیاتی طبقه اول پارت b اتاق ۱۰۷ دبیرخانه کمیسیون
- تلفن - فکس
@nidc_pr ایمیل http:/www.nidc.ir وب سایت
توضیحات : یک مرحله ای - نوبت دوم
منابع : امین
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن