مناقصه اجرای جدول باند کندرو ورودی آمل ، موزیرج شمالی شهرداری بابل
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه شهرداری بابل

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۶۱۰۰۳۶۹۱
انتشار : ۱۳۹۶/۱۰/۰۳
برگزاری : استان مازندران
 
شرح آگهی : مناقصه اجرای جدول باند کندرو ورودی آمل ، موزیرج شمالی با برآورد ۲,۴۴۱,۸۹۲,۵۷۷
شرایط : صلاحیت راه یا ابنیه
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۱۲۲.۰۹۴.۶۲۸ ريال ضمانت نامه بانکی یا واریز به حساب ۰۱۰۵۷۰۷۰۳۹۰۰۷ بانک ملی
تاریخ دریافت اسناد : از تاریخ انتشار این آگهی تا ۱۳۹۶/۱۰/۱۹
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۶/۱۰/۱۹
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۶/۱۰/۲۰ س اعت ۱۳
آدرس خرید اسناد : واحد قراردادهای شهرداری
آدرس ارسال مدارک : دبیرخانه شهرداری
۰۱۱۳۲۲۲۳۴۰۱-۳۲۲۲۱۴۲۳ تلفن - فکس
- ایمیل http://www.babolcity.ir وب سایت
توضیحات : نوبت اول
منابع : اسرار - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن