سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه شهرداری گل گیر

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۶۱۰۰۶۸۹۰
انتشار : ۱۳۹۶/۱۰/۰۶
برگزاری : استان خوزستان
 
شرح آگهی : مناقصه واگذاری بهسازی آرامستانهای شهر گل گیر
شرایط : حداقل رتبه ۵ ابنیه از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی
مبالغ : مبلغ خرید اسناد واریز مبلغ ۴۰۰.۰۰۰ ریال به حساب ۰۱۰۹۶۸۲۶۳۰۰۰۷ نزد بانک ملی به نام درآمد شهرداری گل گیر / سپرده شركت در مناقصه ضمانتنامه بانکی به مبلغ ۱۳۶.۵۰۰.۰۰۰ ریال یا واریز مبلغ مذکور به حساب ۰۱۰۹۶۸۲۳۴۴۰۰۶ نزد بانک ملی به نام سپرده شهرداری گل گیر
تاریخ دریافت اسناد : از ۱۳۹۶/۱۰/۱۳ لغایت ۱۳۹۶/۱۰/۲۳
تاریخ ارسال مدارک : تا پایان وقت اداری ۱۳۹۶/۱۱/۰۵
تاریخ بازگشایی پاکات : راس ساعت ۱۰ صبح مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۰۶
آدرس خرید اسناد : خوزستان، گل گیر، جنب بخشداری، شهرداری گل گیر، دبیرخانه
آدرس ارسال مدارک :
۰۶۱۴۳۲۳۷۳۰۲ تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
توضیحات : نوبت اول
منابع : 19 دی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن