سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه توزیع برق خراسان

شماره آگهی ۳۱۹/۹۶ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۶۱۰۰۶۲۰۰۹
انتشار : ۱۳۹۶/۱۰/۰۶
برگزاری : استان خراسان رضوی
 
شرح آگهی : مناقصه پروژه بهینه سازی عوارض برق شهرستان زاوه
شرایط : گواهی امضای الکترونیکی
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۲۱۲.۰۰۰.۰۰۰ ریال به حساب سپهر ۱۰۱۱۸۲۴۱۹۳۰۰۴ بانک صادرات چهارراه معلم
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۶/۱۰/۰۸
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۶/۱۰/۱۹
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد : سامانه تدارکات الکترونیکی دولت
آدرس ارسال مدارک : سامانه تدارکات الکترونیکی دولت
- تلفن - فکس
- ایمیل http://www.setadiran.ir وب سایت
منابع : سایتهای اینترنتی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن