سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه آب و فاضلاب روستایی استان آذربایجان شرقی

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۶۱۰۰۶۹۰۰
انتشار : ۱۳۹۶/۱۰/۰۶
برگزاری : استان آذربایجان شرقی
 
شرح آگهی : مناقصه واگذاری کار اجرایی پروژه های ذیل: --- لوله گذاری خط انتقال و شبکه توزیع آب و تکمیل مخزن و بهسازی چشمه در روستاهای گنبران، قوتانلو و نیق شهرستان هوراند--- لوله گذاری خط انتقال و شبکه توزیع و احداث مخزن آب در روستاهای آهق و دیورزم مراغه (پیمانکاران رتبه آب) --- لوله گذاری شبکه توزیع آب در روستاهای فیروز سالار و نادیلو آذرشهر (پیمانکاران رتبه آب) --- ارزیابی فنی و مالی و لوله گذاری قسمتی از خط انتقال آب در مجتمع آبرسانی یخفروزان اهر (پیمانکاران رتبه آب)، ارزیابی فنی و مالی احداث تعدادی از مخازن آب در مجتمع آبرسانی یخفروزان اهر (پیمانکاران رتبه آب)
شرایط : پیمانکاران رتبه آب
تاریخ دریافت اسناد : از ۱۳۹۶/۱۰/۰۷ تا ۱۳۹۶/۱۰/۱۶
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد : سامانه تدارکات دولت (ستاد)
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل www.setadiran.ir وب سایت
منابع : نشریات آذربایجان شرقی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن