سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه بنادر و دریانوردی استان سیستان و بلوچستان

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۶۱۰۰۷۶۶
انتشار : ۱۳۹۶/۱۰/۰۷
برگزاری : استان سیستان و بلوچستان
 
شرح آگهی : مناقصه واگذاری قرارداد راهبری و نگهداری پایانه و خط مسافری بندر شهید کلانتری چابهار
شرایط : مجوز در خصوص صنعت گردشگری و دریایی از وزارت صنت معدنو تجارت یا سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری یا دارا بودن کشتی مسافری
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال به حساب سیبا ۲۱۷۶۴۵۲۶۰۱۰۰۱ درآمد اداره کل / سپرده شركت در مناقصه ۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به حساب سپرده به شماره ۲۶۴۵۲۶۱۱۶۰ بانک ملت شعبه مرکزی چابهار یا ضمانتنامه بانکی
تاریخ دریافت اسناد : لغایت پایان وقت اداری ۱۳۹۶/۱۰/۱۶
تاریخ ارسال مدارک : تا پایان وقت اداری ۱۳۹۶/۱۰/۲۶
تاریخ بازگشایی پاکات : راس ساعت ۹ صبح مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۲۷
آدرس خرید اسناد : دبیرخانه اداره بندر شهید بهشتی ـ واقع در چابهار
آدرس ارسال مدارک : دبیرخانه اداره بندر شهید بهشتی واقع در چابهار
۰۲۱۳۱۲۸۳۰۰۰ تلفن ۰۲۱۳۵۳۲۱۴۱۴ فکس
- ایمیل - وب سایت
توضیحات : یک مرحله ای - تجدید - نوبت دوم
منابع : رسالت - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن