سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه جهاد کشاورزی استان خراسان شمالی

شماره آگهی ۲۰۰۹۶۳۲۵۱۰۰۰۰۱۷ ( محدود یک مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۶۱۰۰۷۶۹۵
انتشار : ۱۳۹۶/۱۰/۰۷
برگزاری : استان خراسان شمالی
 
شرح آگهی : مناقصه اجرای شبکه فرعی آبیاری و زهکشی پایاب سد غلامان (آبیاری تلفیقی) با برآورد ۷۳,۶۹۴,۲۵۷,۶۰۹
شرایط : گواهی امضای الکترونیکی - کلیه رتبه های آب - ثبت نام و ارایه کد کاربری
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۲.۷۹۳.۹۰۰.۰۰۰ ریال
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۶/۱۰/۱۶ تا پایان وقت اداری
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ تا پایان وقت اداری
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۶/۱۱/۰۱ ساعت ۸ صبح
آدرس خرید اسناد : سامانه تدارکات الکتروینکی دولت و پایگاه ملی مناقصات
آدرس ارسال مدارک : سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی، بجنورد، بلوار مدرس، نبش مدرسه ۲۰ - سامانه تدارکات الکترونیک یدولت
۰۵۸۳۲۲۶۰۱۷۰-۳۲۲۲۵۹۵۵ داخلی ۲۲۵ تلفن - فکس
- ایمیل http://www.setadiran.ir وب سایت
توضیحات : دو مرحله ای
منابع : نشریات استان خراسان شمالی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن