سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خراسان جنوبی

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۶۱۰۰۹۹۹۵
انتشار : ۱۳۹۶/۱۰/۰۹
برگزاری : استان خراسان جنوبی
 
شرح آگهی : مناقصه ۲۳/۹۶ : تجدید انجام عملیات راهداری و نگهداری و راههای اصلی ، فرعی و روستایی شهرستان بشرویه با برآورد ۵.۳۷۶.۳۷۵.۴۶۷ ریال و تضمین ۲۶۸.۸۱۸.۷۷۳ ریال --- ۲۴/۹۶ : تجدید انجام عملیات راهداری و نگهداری راههای اصلی ، فرعی و روستایی شهرستان خوسف با برآرود ۷.۶۲۵.۹۴۰.۲۷۸ ریال و تضمین ۳۸۱.۲۹۷.۰۱۴ ریال --- ۲۵/۹۶ : اجرای آسفالت گرم مجتمع خدماتی و رفاهی واقع در کیلومتر ۵۰ محور قاین - خضری با برآورد ۳.۱۷۲.۵۲۶.۳۲۳ ریال و تضمین ۱۵۸.۶۲۶.۳۱۶ ریال
شرایط : حداقل رتبه ۵ راه و ترابری
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ضمانت نامه بانکی یا فیش بانکی واریز وجه نقد
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۶/۱۰/۱۰ لغایت ۱۳۹۶/۱۰/۱۳ ساعت ۸ لغایت ۱۴/۳۰
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۶/۱۰/۲۳ ساعت ۱۴/۳۰
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۶/۱۰/۲۴ ساعت ۹
آدرس خرید اسناد : از طریق سایت : خراسان جنوبی خیابان غفاری نبش غفاری ۲۵ اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای خراسان جنوبی
آدرس ارسال مدارک : از طریق سایت : خراسان جنوبی خیابان غفاری نبش غفاری ۲۵ اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای خراسان جنوبی
۰۵۶۳۲۳۴۲۱۳۷-۹-۰۲۱۸۵۱۹۳۷۶۸ تلفن - فکس
- ایمیل http://www.setadiran.ir وب سایت
توضیحات : یک مرحله ای - نوبت اول
منابع : نشریات استان خراسان جنوبی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن