سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه شهرداری تشان

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۶۱۰۰۹۱۰۰۵
انتشار : ۱۳۹۶/۱۰/۰۹
برگزاری : استان خوزستان
 
شرح آگهی : مناقصه ایجاد و شبکه معابر شهر تشان
شرایط : شرکتهای دارای رتبه اب و ابنیه
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۵۰۰.۰۰۰ ریال به شماره حساب ۳۱۰۰۰۰۵۵۱۹۰۰۰ نزد بانک ملی / سپرده شركت در مناقصه ۴۰۰.۰۰.۰۰ ریال واریز وجه نقد به حساب شماره ۵۶۳۹۰۷۱۳۲۲۴۹۶۳۰۲ شهرداری تشان نزد پست بانک و یا ضمانت نامه بانکی ملی معتبر با حداقل ۳ ماه اعتبار
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۶/۱۰/۱۴
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۶/۱۰/۲۶ پایان وقت اداری
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۶/۱۰/۲۷ ساعت ۱۶
آدرس خرید اسناد : استان خوزستان شهرستان بهبهان شهر تشان شهرداری تشان
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل tashancity.ir وب سایت
توضیحات : نوبت دوم - مرحله اول - یک مرحله ای
منابع : همدلی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن