سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان فارس

شماره آگهی ۱۳۹۶۱۰۹۰ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۶۱۰۰۹۷۱۰
انتشار : ۱۳۹۶/۱۰/۰۹
برگزاری : استان فارس
 
شرح آگهی : مناقصه واگذاری مقومی نسخ معاونت بهداشت
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۱۲۰ میلیون ریال به صورت ضمانتنامه بانکی یا واریز نقدی به حساب ۱۵۱۲۷۲۵۸/۶۸ به کد شناسه ۲۴۰۰۰۸۰۱۲۹۳۱۸۹ بانک ملت
تاریخ دریافت اسناد : لغایت ۱۳۹۶/۱۰/۱۳
تاریخ ارسال مدارک : از ۱۳۹۶/۱۰/۱۴ لغایت ساعت ۱۴.۳۰ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۲۳
تاریخ بازگشایی پاکات : مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۲۴ لغایت ۱۳۹۶/۱۰/۲۶
آدرس خرید اسناد : وب سایت
آدرس ارسال مدارک : دفتر حفاظت فیزیکی مدیریت حراست دانشگاه واقع در خیابان زند، ساختمان مرکزی دانشگاه، طبقه همکف، اداره حفاظت فیزیکی مدیریت حراست دانشگاه
- تلفن - فکس
- ایمیل http://mkp.sums.ac.ir/gharardad وب سایت
منابع : نشریات استان فارس
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن