سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه پست استان هرمزگان

شماره آگهی ۱/۹۶ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۶۱۰۰۹۱۰۰۴
انتشار : ۱۳۹۶/۱۰/۰۹
برگزاری : استان هرمزگان
 
شرح آگهی : مناقصه واگذاری انجام امور باربری و نظافت ساختمانهای تابعه اداره کل پست استان هرمزگان
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۱۰۰.۰۰۰ ریال به حساب ۳۲۷۵۲۲۱۴۷۷۵۴۰۶۰۱ نزد بانک ملی شعبه مرکزی بندرعباس و مبلغ ۹.۰۰۰ ریال بابت مالیات بر ارزش افزوه به حساب شماره ۲۱۷۴۷۷۵۴۰۶۰۰۴ نزد بانک ملی شعبه ب / سپرده شركت در مناقصه ۴۱۱.۳۷۳.۰۰۰ ریال بصورت ارایه ضمانت نامه بانکی از یکی از بانکها یا موسسات مالی تحت نظارت بانک مرکزی با اعتبار ۳ ماهه و قابل تمدید
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۶/۱۰/۱۴
تاریخ ارسال مدارک : تا پایان وقت اداری ۱۳۹۶/۱۰/۲۵
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۶/۱۰/۲۶ ساعت ۱۴
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک : بندرعباس خیابان ۱۷ شهریور شمالی اداره کل پست استان هرمزگان طبقه اول واحد دبیرخانه
۰۷۶۳۲۲۴۱۰۰۲-۳۲۲۴۰۱۰۱ تلفن - فکس
- ایمیل SETADIRAN.IR وب سایت
توضیحات : نوبت دوم یک مرحله ای - کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد تا ارایه پیشنهاد و بازگشایی پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت انجام می گردد
منابع : نشریات استان هرمزگان
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن