سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه گاز استان فارس

شماره آگهی ۱۱۴/۹۶ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۶۱۰۰۹۷۲۱
انتشار : ۱۳۹۶/۱۰/۰۹
برگزاری : استان فارس
 
شرح آگهی : مناقصه تعمیرات به شرح اجرای سرویس شیر، روانکاری، تخریب و بازسازی حوضچه و... در سطح منطقه ۲ گازرسانی شیراز با برآورد ۵,۰۰۶,۰۹۷,۷۱۳
شرایط : داشتن رتبه تاسیسات و تجهیزات از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور - داشتن ظرفیت آزاد ارجاع کار - داشتن تجهیزات لازم تخصصی و توانایی فنی و مالی - معرفی نامه کتبی - فیش خرید اسناد به مبلغ ۲۵۰.۰۰۰ ریال
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۲۵۰.۰۰۰ ریال به حساب شماره ۲۱۷۴۶۳۳۰۰۹۰۰۳ بانک ملی شعبه پاسداران با شناسه پرداخت ۹۰۰۳۵۰۱۷۱ / سپرده شركت در مناقصه ۲۵۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال واریز به حساب شماره ۷۸۴۶۳۳۰۰۵۸ بانک تجارت شعبه استقلال کد ۷۸۴۰ و یا ضمانتنامه بانکی و یا ضمانتنامه های صادره از سوی موسسات اعتباری غیربانکی و یا سایر ضمانتناه های آیین نامه تضمین معاملات دولتی
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۶/۱۰/۱۱ از ساعت ۸ الی ۱۶
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۶/۱۰/۲۵ تا ساعت ۱۳
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ ساعت ۱۳/۳۰
آدرس خرید اسناد : شرکت گاز استان فارس در بلوار استقلال، نبش خیابان باغ حوض، طبقه دوم، دفتر امور قراردادها
آدرس ارسال مدارک : دبیرخانه واحد حراست شرکت گاز استان فارس
- تلفن ۰۷۱۳۸۳۰۴۰۷۴-۳۸۲۰۹۰۰۰ فکس
- ایمیل http://www.farsgas.ir وب سایت
توضیحات : یک مرحله ای - نوبت اول
منابع : نشریات استان فارس
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن