سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه گاز استان فارس

شماره آگهی ۱۱۵/۹۶ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۶۱۰۰۹۷۲۴
انتشار : ۱۳۹۶/۱۰/۰۹
برگزاری : استان فارس
 
شرح آگهی : مناقصه گاز رسانی به شرح اجرای ۳۵۶۲۰ متر پروژه گازرسانی، خرید، ساخت، نصب و راه اندازی یک واحد ایستگاه TBS با ظرفیت ۲۵۰۰ مترمکعب بر ساعت همراه با عملیات ساختمانی مربوطه، خرید، ساخت، نصب و راه اندازی یک دستگاه حفاظت کاتدیک، خرید، ساخت، نصب و راه اندازی یک دستگاه صاعقه گیر، جابجایی ۲۵ عدد تیر برق به روش تامین کالا، تجهیزات ونصب بصورت توام PC در روستاهای بوزنجان علیا، ابنو، بوزنجان سفلی از توابع سپیدان با برآورد ۶۱,۲۷۶,۹۳۱,۳۸۲
شرایط : داشتن رتبه تاسیسات و تجهیزات یا نفت و گاز از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور - داشتن ظرفیت آزاد ارجاع کار - داشتن تجهیزات لازم تخصصی و توانایی فنی و مالی - معرفی نامه کتبی - فیش خرید اسناد به مبلغ ۲۵۰.۰۰۰ ریال
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۲۵۰.۰۰۰ ریال به حساب شماره ۲۱۷۴۶۳۳۰۰۹۰۰۳ بانک ملی شعبه پاسداران با شناسه پرداخت ۹۰۰۳۵۰۱۷۱ / سپرده شركت در مناقصه ۲.۵۴۶.۰۰۰.۰۰۰ ریال واریز به حساب شماره ۷۸۴۶۳۳۰۰۵۸ بانک تجارت شعبه استقلال کد ۷۸۴۰ و یا ضمانتنامه بانکی و یا ضمانتنامه های صادره از سوی موسسات اعتباری غیربانکی و یا سایر ضمانتناه های آیین نامه تضمین معاملات دولتی
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۶/۱۰/۱۱ از ساعت ۸ الی ۱۶
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۶/۱۰/۲۵ تا ساعت ۱۳
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ ساعت ۱۳/۴۵
آدرس خرید اسناد : شرکت گاز استان فارس در بلوار استقلال، نبش خیابان باغ حوض، طبقه دوم، دفتر امور قراردادها
آدرس ارسال مدارک : دبیرخانه واحد حراست شرکت گاز استان فارس
- تلفن ۰۷۱۳۸۳۰۴۰۷۴-۳۸۲۰۹۰۰۰ فکس
- ایمیل http://www.farsgas.ir وب سایت
توضیحات : یک مرحله ای - نوبت اول
منابع : نشریات استان فارس
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن