سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه توزیع نیروی برق استان خوزستان

( محدود یک مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۶۱۰۰۹۱۰۴۵
انتشار : ۱۳۹۶/۱۰/۰۹
برگزاری : استان خوزستان
 
شرح آگهی : مناقصه ۱۲۹/۹۶ : پروژه برق رسانی به روستای بدون برق بالا رود شهرستان الوار گرمسیری (تملک دارایی) با برآورد ۲.۱۲۷.۲۰۹.۷۵۹ ریال و تضمین ۱۶۶.۳۶۰.۴۸۸ ریال --- ۱۳۰/۹۶ : پروژه برق رسانی به روستای بدون برق قلعه دز ۲ شهرستان الوار گرمسیری (تملک دارایی) براورد ۲.۵۵۸.۲۸۰.۰۱۲ ریال تضمین ۱۸۷.۹۱۴.۰۰۱ ریال - ۱۳۱/۹۶- پروژه برق رسانی به روستای بدون برق گرمامیر شهرستان الوار گرمسیری (تملک دارایی) با برآورد ۲.۳۴۶.۱۶۴.۱۱۳ ریال و تضمین ۱۷۷.۳۰۸.۲۰۶ ریال --- ۱۳۲/۹۶ : پروژه شهرستان به روستای بدون برق آلما سفلی شهرستان اندیکا (تملک دارایی) با برآورد ۴.۵۸۳.۸۲۳.۰۳۴ ریال و تضمین ۲۵۷.۵۱۴.۶۹۱ ریال --- ۱۳۴/۹۶ : پروژه برق رسانی به روستای بدون برق یوز سفید شهرستان هندیجان (تملک دارایی) و برآورد ۴.۶۵۰.۵۱۰.۶۰۵ ریال و تضمین ۲۵۹.۵۱۵.۳۱۸ ریال
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۳۰۰.۰۰۰ ریال به حساب سپهر شماره ۰۱۰۴۹۷۸۲۰۰۰۰۷ بانک صادرات اهواز شعبه دز
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۶/۱۰/۱۱
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۶/۱۰/۲۳ پایان وقت اداری
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۶/۱۰/۲۶ ساعت ۱۴
آدرس خرید اسناد : اهواز ـ امانیه ـ خ شهید منصفی شرکت توزیع نیروی برق استان خوزستان ط دوم اتاق ۲۰۲ امور بازرگانی و قراردادها و یا سایت
آدرس ارسال مدارک : اهواز امانیه خ شهید منصفی شکرت توزیت نیروی برق استان خوزستان ط اول اتاق ۱۰۷
۰۶۱۳۳۳۳۴۰۳۹ تلفن - فکس
- ایمیل http://www.kepdc.co.ir وب سایت
توضیحات : نوبت دوم - بازدید از محل پروژه ۹۶/۱۰/۱۲ الی ۹۶/۱۰/۱۹
منابع : نشریات استان خوزستان
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن