سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه پتروشیمی شازند

شماره آگهی ۱۴۹-۹۶ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۶۱۰۰۹۱۰۶۲
انتشار : ۱۳۹۶/۱۰/۰۹
برگزاری : استان مرکزی
 
شرح آگهی : مناقصه تهیه طبخ و سرو غذا در باشگاه غذاخوری واقع در شهر مهاجران : باشگاه غذاخوری واقع در کیلومتر ۲۲ جاد اراک به سمت بروجرد شهر مهاران مشتمل بر سالن غذاخوری با گنجایش دود ۶۰۰ نفر آشپزخانه دو واحد سردخانه بالای صفر یک واحد سردخانه زیرصفر انبارهای موادغذایی سرویسهای بهداشتی و محوطه باز و فضای عمومی بازشگاه غذاخوری تا شعاع ده متر از هر طرف
شرایط : تصاویر اساسنامه آگهی تاسیس و ثبت شرکت و آخرین تصمیمات و تغییرات مندرج در روزنامه رسمی ـ تصویر گواهی نامه ثبت نا مودیان مالیاتی کد اقتصادی ارائه شناسه ملی ارائه شناسه ملی ارائه گردش مالی نشانی و کدپستی و شماره تلفن/ فاکس ـ تصویر شناسنامه و کارت ملی پشت و رو صاحبان امضای مجاز ـ فهرست سوابق کارهای انجام شدهیا در حال انجام و یا مشابه موضوع مناقصه با گواهی پایان کار مفاصا حساب و رضایت نامه یا تشویق نامه از کارفرمایان قبلی ـ گواهی صلاحیت ایمنی پیمانکاران صادره از وزارت کار و رفاه اجتماعی با اعتبار زمانی ـ ارائه گواهی صلاحیت ف نی معتبر و مرتبط با موضوع مناقصه
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۵۰۰.۰۰۰ ریال به حساب جاری شماره ۰۱۰۵۷۶۳۷۸۰۰۰۰ به نام شرکت پتروشمی شازند بانک ملی شعبه پتروشیمی / سپرده شركت در مناقصه ۵ درصد مبلغ کل و یا به صورت ضمانتنامه بانکی
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک : اراک کیلومتر ۲۲ جاده بروجرد ـ مجتمع پتروشیمی شازند دفتر امور پیمانها
۰۸۶۳۲۶۳۳۱۶۳-۶۵ تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
منابع : نشریات استان مرکزی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن