سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه حمل و نقل و ترافیک شهرداری شیراز

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۶۱۰۰۹۷۳۰
انتشار : ۱۳۹۶/۱۰/۰۹
برگزاری : استان فارس
 
شرح آگهی : مناقصه واگذاری اجرای عملیات رفع حریم تاسیسات برقی پل هوایی عابر پیاده واقع در بلوار باهنر شمالی مقابل فروشگاه رفاه با برآورد ۱,۴۱۱,۴۲۲,۲۰۶
شرایط : شرکتهای دارای حداقل رتبه بندی و صلاحیت دارای اعتبار از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری حداقل پایه ۵ در رشته تاسیسات برقی یا نیرو یا تاییدیه از شرکت توزیع برق فارس و سوابق مرتبط با موضوع
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۷۱.۰۰۰.۰۰۰ ريال به صورت ضمانت نامه بانکی یا فیش واریزی به حساب شماره ۷۰۰۱۸۴۹۶۵۷۰۱۱ نزد بانک شهر
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۶/۱۰/۲۰
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۶/۱۰/۲۴
آدرس خرید اسناد : شیراز خیابان اقنلاب ابتدای خیابان هدایت طبقه چهارم پارکینگ هدایت معاوت حملو نقل و ترافیک شهرداری شیراز واحد قراردادها
آدرس ارسال مدارک :
۰۴۱۳۲۳۰۶۲۰۷ تلفن - فکس
- ایمیل http://www.shiraz.ir/transport وب سایت
توضیحات : تجدید نوبت اول
منابع : نشریات استان فارس
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن