سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه شهرداری سهند

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۶۱۰۰۹۷۵۱
انتشار : ۱۳۹۶/۱۰/۰۹
برگزاری : استان آذربایجان شرقی
 
شرح آگهی : مناقصه احداث و نگهداری فضای سبز ناحیه الف با مبلغ پیمان ۱۰.۳۵۱.۱۱۷.۳۵۶ ریال و سپرده ۵۱۷.۵۵۵.۸۶۸ ریال --- احداث و نگهداری فضای سبز ناحیه ب با مبلغ پیمان ۱۲.۳۱۱.۲۷۹.۷۷۵ ریال و سپرده ۶۱۵.۵۶۳.۹۸۹ ریال
شرایط : صلاحیت پایه یک و دو از سازمان برنامه و بودجه و یا سازمان پارکها
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۷۰۰.۰۰۰ ريال به حساب شماره ۱۰۰۱۰۰۳ نزد بانک شهر / سپرده شركت در مناقصه ۵ درصد برآورد اولیه به صورت نقد به حساب سپرده ۱۰۰۳۹۰۱۰۰ شهرداری سهند نزد بانک شهر شعبه پالایشگاه تبریز واریز و یا اسناد خزانه یا ضمانت نامه بانکی معتبر سه ماهه
تاریخ دریافت اسناد : از تاریخ انتشار آگهی تا پایان وقت اداری ۱۳۹۶/۱۰/۱۷
تاریخ ارسال مدارک : از تاریخ انتشار آگهی تا پایان وقت اداری ۱۳۹۶/۱۰/۱۷
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۶/۱۰/۱۸ ساعت ۱۴/۳۰
آدرس خرید اسناد : دبیرخانه شهرداری
آدرس ارسال مدارک : دبیرخانه شهرداری
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
توضیحات : مرحله اول - نوبت دوم
منابع : نشریات آذربایجان شرقی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن