مناقصه آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ۹۶/۱۳۰۰۱-بخش اول عملیات برق منطقه ای تهران
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه برق منطقه ای تهران

شماره آگهی ۱۳۰۰۱/۹۶
کد آریاتندر : ۹۶۱۰۱۲۵۹۲۷
انتشار : ۱۳۹۶/۱۰/۱۲
برگزاری : استان تهران
 
شرح آگهی : مناقصه آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ۹۶/۱۳۰۰۱-بخش اول عملیات ساختمانی و ...بانک های خازنی پستهای برق تهران
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۶-۱۰-۲۰
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۶-۱۱-۰۳
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۶-۱۱-۰۴
آدرس خرید اسناد : سامانه تداركات
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
توضیحات : تاریخ اعتبار پیشنهاد : ۱۳۹۶-۱۱-۰۴ ----  یک مرحله ای
منابع : سایتهای اینترنتی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن