مناقصه اجرای بند انحرافی و کانال انتقال آب پالکانلو شهرستان جهاد کشاورزی استان خراسان شمالی
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه جهاد کشاورزی استان خراسان شمالی

کد آریاتندر : ۹۶۱۰۱۲۵۸۰۸
انتشار : ۱۳۹۶/۱۰/۱۲
برگزاری : استان خراسان شمالی
 
شرح آگهی : مناقصه اجرای بند انحرافی و کانال انتقال آب پالکانلو شهرستان شیروان
شرایط : ارائه گواهي: صلاحيت ايمنی امور پيمانکاری از اداره کل کار و امور اجتماعی الزامی است . ارائه گواهي: مصدق امضای صاحبان مجاز امضا از دفاتر اسناد رسمی الزامی است. ارائه گواهي: صلاحيت معتبر از سازمان برنامه و بودجه و وجود نام شرکت در سامانه ساجار الزامی است.
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۶-۱۰-۲۱
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۶-۱۱-۰۷
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۶-۱۱-۰۸
آدرس خرید اسناد : از طريق سامانه تدارکات الکترونيکی دولت setadiran.ir و پايگاه ملی مناقصات (بايد از هردو سامانه در زمان مقرر دريافت گردد)
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل http://www.setadiran.ir وب سایت
توضیحات : تاریخ اعتبار پیشنهاد : ۱۳۹۷-۰۳-۰۸ ----
منابع : سایتهای اینترنتی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن