مناقصه ارزیابی کیفی پیمانکاران جهت راهبری، تعمیر و نگهداری شناورهای بندر و دریانوردی خرمشهر
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه بندر و دریانوردی خرمشهر

شماره آگهی ۱/۹۶ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۶۱۰۱۳۱۰۶۰
انتشار : ۱۳۹۶/۱۰/۱۳
برگزاری : استان خوزستان
 
شرح آگهی : مناقصه ارزیابی کیفی پیمانکاران جهت راهبری، تعمیر و نگهداری شناورهای بندر خرمشهر
شرایط : مجوز صلاحیت از اداره کار و امور اجتماعی - مجوز فعالیت در حوزهخدمات دریایی و بندری از سازمان بنادر و دریانوردی - صورت های مالی حسابرسی شده - تاییدیه عدم بدهی به امور مالی دستگاه مناقصه گذار - معرفی نامه - ارایه کد کاربری در سایت مناقصه گزاری -
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۵۰۰.۰۰۰ ریال به حساب درآمد بندر به شماره ۰۲۱۷۶۴۵۲۲۰۴۰۰۵ سیباباک ملی / سپرده شركت در مناقصه ۳.۰۸۰.۰۰۰.۰۰۰ یال به حساب سپرده بندر شماره ۰۲۱۷۶۴۵۲۲۰۳۰۰۷ بانک ملی شعبه مرکزی کد بانک ۶۸۰۱
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۶/۱۰/۱۳ الی ۱۳۹۶/۱۰/۱۸ تا پایان وقت اداری
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۶/۱۰/۱۹ الی ۱۳۹۶/۱۱/۰۳ ساعت ۱۵/۴۵
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۶/۱۱/۰۴ راس ساعت ۱۰ صبح
آدرس خرید اسناد : از طریق سایت و یا دفتر امور قراردادهای بندر خرمشهر
آدرس ارسال مدارک : خرمشهر، خیابان مولوی، میدان مولودی، اداره کل بندر و دریانوردی خرمشهر، دبیرخانه مرکزی
۰۶۱۵۳۵۰۷۱۵۹-۵۳۵۰۷۰۲۶ تلفن ۰۶۱۵۳۵۲۲۲۳۶ فکس
- ایمیل http://www.iets.mporg.ir وب سایت
توضیحات : تجدید - یک مرحله ای
منابع : نشریات استان خوزستان
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن