مناقصه انجام خدمات نظافت، علف چینی و سمپاشی در پستهای برق منطقه ای آذربایجان
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه برق منطقه ای آذربایجان

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۶۱۰۱۳۷۲۷
انتشار : ۱۳۹۶/۱۰/۱۳
برگزاری : استان آذربایجان شرقی
 
شرح آگهی : مناقصه انجام خدمات نظافت، علف چینی و سمپاشی در پستهای انتقال و فوق توزیع و امور دیسپاچینگ استان آذربایجان شرقی
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۲۰۰.۰۰۰ ریال / سپرده شركت در مناقصه ۱.۷۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به حساب سیبا به شماره ۲۱۷۵۰۹۰۴۰۸۰۰۶ بانک ملی شعبه برق منطقه ای تبریز و یا ضمانتنامه بانکی
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۶/۱۰/۱۶ از ساعت ۸ صبح الی ۱۳۹۶/۱۰/۲۱ تا ساعت ۱۹
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۶/۱۱/۲۴ تا ساعت ۱۰
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۶/۱۱/۲۴ ساعت ۱۱
آدرس خرید اسناد : سامانه تدارکات الکترونیکی دولت
آدرس ارسال مدارک :
۰۴۱۴۱۹۳۴-۳۳۲۸۰۹۴۳ تلفن - فکس
- ایمیل http://www.setadiran.ir وب سایت
منابع : نشریات آذربایجان شرقی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن