مناقصه واگذاری اجرای پروژه های : --- مرمت و بازسازی منابع طبیعی و آبخیزداری استان خراسان شمالی
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه منابع طبیعی و آبخیزداری استان خراسان شمالی

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۶۱۰۱۳۱۰۲۵
انتشار : ۱۳۹۶/۱۰/۱۳
برگزاری : استان خراسان شمالی
 
شرح آگهی : مناقصه واگذاری اجرای پروژه های : --- مرمت و بازسازی سرریز و تأسیسات وابسته و بند خاکی رباط قره بیل ، مبلغ مناقصه ۴.۴۵۳.۵۰۵.۷۰۴ ریال، تضمین ۲۲۴.۰۰۰.۰۰۰ ریال --- عملیات آبخیزداری حوضه زو شیروان ، مبلغ مناقصه ۲.۵۶۹.۱۰۴.۵۱۸ ریال ، مبلغ تضمین ۱۳۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال
شرایط : گواهی امضای الکترونیکی ، شرکتهای واجد صلاحیت در رشته کشاورزی یا آب
تاریخ دریافت اسناد : تا ۱۳۹۶/۱۰/۱۷
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۶/۱۰/۲۷
تاریخ بازگشایی پاکات : ساعت ۹ صبح مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۲۸
آدرس خرید اسناد : سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)
آدرس ارسال مدارک :
۰۵۸۳۲۲۰۶۰۴۶ تلفن - فکس
- ایمیل www.setadiran.ir وب سایت
توضیحات : تجدید نوبت اول
منابع : نشریات استان خراسان شمالی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن