مناقصه عملیات سندبلاست و رنگ آمیزی و بازسازی و تعویض بهره برداری از شبکه های آبیاری ناحیه شمال خوزستان
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه بهره برداری از شبکه های آبیاری ناحیه شمال خوزستان

شماره آگهی ۱-۳/۹۶ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۶۱۰۱۳۱۰۵۰
انتشار : ۱۳۹۶/۱۰/۱۳
برگزاری : استان خوزستان
 
شرح آگهی : مناقصه عملیات سندبلاست و رنگ آمیزی و بازسازی و تعویض نوارهای آب بند
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۲۵۵.۵۰۰.۰۰۰ ریال به صورت ضمانتنامه معتبر بانکی ـ چک تضمینی در وجه شرکت واریز به حساب جاری ۳۳۵۷۲ بانک تجارت شعبه سوم شعبان دزفول
تاریخ دریافت اسناد : ۱۰ روز پس از انتشار آگهی
تاریخ ارسال مدارک : ۱۰ روز پس از انتشار آگهی
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد : دزفول ـ روبروی پایگاه هوایی اداره مرکزی شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری ناحیه شمال خوزستان دفتر قراردادها
آدرس ارسال مدارک :
۰۶۱۴۲۴۲۰۰۳۱ تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
توضیحات : تجدید
منابع : نشریات استان خوزستان
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن