مناقصه ارزیابی کیفی انجام خدمات تهیه و تامین 107 دستگاه مناطق نفتخیز جنوب
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه مناطق نفتخیز جنوب

شماره آگهی ۳۸۴/۹۶ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۶۱۰۱۳۷۰۶
انتشار : ۱۳۹۶/۱۰/۱۳
برگزاری : استان خوزستان
 
شرح آگهی : مناقصه ارزیابی کیفی انجام خدمات تهیه و تامین ۱۰۷ دستگاه چاپ و تکثیر جهت کارهای چاپی ادارات و شرکتهای تابعه در منطقه اهواز با برآورد ۲۲,۵۳۷,۷۳۵,۵۰۰
شرایط : گواهینامه عیین صلاحیت از اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی ـ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی از اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۶۰۰.۰۰۰ ریال یه حساب شماره ۲۱۷۴۶۵۲۲۱۳۰۰۲ بانک ملی شعبه کوی فداییان اسلام فداییان اسلام اهواد کد ۵۱۸ حساب سیبا بنام شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب / سپرده شركت در مناقصه ۱.۱۲۶.۸۸۶.۷۷۵ ریال به حساب ۲۱۷۴۶۵۲۲۱۳۰۰۲ بانک ملی شعبه کوی فداییان اسلام اهواز کد ۶۵۱۸ حساب سیبا بنام شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب
تاریخ دریافت اسناد : ده روز پس از انتشار آگهی نوبت دوم
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ ساعت ۸:۳۰
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد : اهواز باغ خرمکوشک ـ ساختمان شماره ۲۰ امور پیمانها و برآورد مقادیر
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل www.nisoc.ir وب سایت
توضیحات : اعلام آمادگی ده روز پس از انتشار آگهی نوبت دوم ـ نوبت دوم
منابع : نشریات استان خوزستان
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن