مناقصه خرید سیم آلومینیومی با مغز فولاد به سطح مقطع توزیع نیروی برق استان آذربایجان شرقی
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه توزیع نیروی برق استان آذربایجان شرقی

شماره آگهی ۳۳۳۱/۴۰۱۰۸ ( محدود یک مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۶۱۰۱۳۹۳۸
انتشار : ۱۳۹۶/۱۰/۱۳
برگزاری : استان آذربایجان غربی
 
شرح آگهی : مناقصه خرید سیم آلومینیومی با مغز فولاد به سطح مقطع ۱۲۶ میلی متر مربع (هاینا)
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۲۲۵.۰۰۰.۰۰۰ ريال وایز نقدی یا ضمانتنامه بانکی و ..
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۶/۱۰/۱۳ لغایت ۱۳۹۶/۱۰/۱۸
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۶/۱۱/۰۱ ساعت ۱۰:۳۰
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۶/۱۱/۰۱ ساعت ۱۵
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
توضیحات : بارگذاری تصویر تا ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ ساعت ۱۴:۳۰ --- دو مرحله ای
منابع : نشریات آذربایجان شرقی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن