مناقصه واگذاری انجام امور نقلیه درون شهری و برون شهری دانشگاه شهید باهنر کرمان
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه دانشگاه شهید باهنر کرمان

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۶۱۰۱۳۱۰۱۴
انتشار : ۱۳۹۶/۱۰/۱۳
برگزاری : استان کرمان
 
شرح آگهی : مناقصه واگذاری انجام امور نقلیه درون شهری و برون شهری به مدت یکسال
مبالغ : مبلغ خرید اسناد مبلغ ۵۰۰.۰۰۰ یال به نام درآمدهای اختصاصی دانشگاه به حساب ۲۱۷۷۳۲۳۹۷۰۰۰۶ نزد بانک ملی / سپرده شركت در مناقصه سپرده ۱۰۰ میلیون ریال
تاریخ دریافت اسناد : از تاریخ درج اگهی به مدت یک هفته
تاریخ ارسال مدارک : ده روز از تاریخ انتشار اگهی
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد : دفتر حقوقی و قراردادهای دانشگاه واقع در کرمان انتهای بلوار ۲۲ بهمن پردیزه افضلی پور سازمان مرکزی
آدرس ارسال مدارک : دفتر حقوقی دانشگاه
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
منابع : نشریات استان کرمان
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن