مناقصه تامین تجهیزات یدکی سیستم اسکادا و تله متری برق منطقه ای هرمزگان
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه برق منطقه ای هرمزگان

شماره آگهی ۰۳۵-۹۶ ( محدود یک مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۶۱۰۱۳۱۰۳۱
انتشار : ۱۳۹۶/۱۰/۱۳
برگزاری : استان هرمزگان
 
شرح آگهی : مناقصه تامین تجهیزات یدکی سیستم اسکادا و تله متری
شرایط : گواهی امضای الکترونیکی
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۵۰۰.۰۰۰ ریال به شماره حساب ۲۱۷۵۰۹۵۴۰۲۰۰۲ بصورت الکتروینکی به نام سایر درامدی های شرکت سهامی برق منطقه ای هرمزگان / سپرده شركت در مناقصه ۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به صورت ضمانتنامه معتبر بانکی یا واریز نقدی
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۶/۱۰/۱۶ الی ۱۳۹۶/۱۰/۱۹
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۶/۱۱/۰۲ ساعت ۹ صبح
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۶/۱۱/۰۲ ساعت ۱۰ صبح
آدرس خرید اسناد : سامانه تدارکات الکترونیکی دولت
آدرس ارسال مدارک : سامانه تدارکات الکترونیکی دولت - دبیرخانه شرکت
۰۷۶۳۳۳۳۱۷۰۰-۴ داخلی ۲۲۹۸ تلفن - فکس
- ایمیل http://www.setadiran.ir وب سایت
توضیحات : دو مرحله ای - نوبت اول
منابع : گسترش - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن