مناقصه 96/31: نگهداری و تعمیرات برق واحدهای پالایش مناطق 1 پالایش نفت آبادان
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه پالایش نفت آبادان

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۶۱۰۱۳۷۰۸
انتشار : ۱۳۹۶/۱۰/۱۳
برگزاری : استان خوزستان
 
شرح آگهی : مناقصه ۹۶/۳۱: نگهداری و تعمیرات برق واحدهای پالایش مناطق ۱ - ۲ و ۳ و واحدهای جانبی - ۲ سال و ۱۴ روز - براورد ۳۶.۶۸۳.۰۰۰.۰۰۰ ریال - تضمین ۱.۸۳۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال - - گشایش ۱۳۹۶/۱۲/۰۹ ---- ۹۶/۵۸: اجرای کارهای تعمیراتی انواع ادوات و تجهیزات درکارگاه مرکزی شرکت پالایش نفت آبادان - یکسال - براورد ۸۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال - تضمین ۲.۹۲۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال - گشایش ۱۳۹۶/۱۲/۰۶
شرایط : ارائه سوابق کاری و مالی .... مربوطه به صورت کپی برابر اصل (مصدق شده) که به امضای صاحبان امضاء مجاز رسیده و ممهور بهشرکت متقاضی باشد
تاریخ دریافت اسناد : ۱۵ روز ازنوبت دوم
تاریخ ارسال مدارک : ۱۵ روز ازآخرین مهلت دریافت اسناد
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد : آبادان جنب درب اصلی پالایشگاه آبادان امور پیمانهای شرکت
آدرس ارسال مدارک : امور پیمانهای شرکت پالایش نفت آبادان
۰۶۱۵۳۳۰۲۱۰۷ تلفن ۰۶۱۵۳۲۶۴۴۷۶ فکس
- ایمیل www.abadan-ref.ir وب سایت
توضیحات : یک مرحله ای
منابع : سایتهای اینترنتی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن