سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه راه و شهرسازی استان آذربایجان شرقی

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۶۱۰۱۹۵۸
انتشار : ۱۳۹۶/۱۰/۱۹
برگزاری : استان آذربایجان شرقی
 
شرح آگهی : مناقصه اجرای پروژه احداث و آسافت راههای روستایی : احداث راه روستایی حصار میدان داغی شهرستان میانه با برآورد ۷.۵۱۴.۵۱۷.۰۹۳ ریال --- احداث راه روستایی باللوجه شهرستان میانه با برآورد ۶.۶۴۵.۱۴۶.۵۶۰ ریال --- تکمیل احداث راه روستایی دربند ـ عرقطو ـ بزوجیق ـ دلو حسن هشترود با برآورد ۱۲.۸۱۹.۲۰۰.۶۲۹ ریال --- آسفالت راه روستایی نهار ـ تازه کند ـ مسقران اهر با برآورد ۵.۴۳۰.۷۱۳.۸۵۱ ریال --- آسفالت راه روستایی گویجه قلعه چاراویماق با برآورد ۹.۵۷۴.۰۴۲.۴۰۲ ریال --- آسفالت راه روستایی چهرگان شبستر با برآورد ۱.۹۷۹.۶۳۶.۲۲۰ ریال --- آسفالت راه روستایی گلوجه ـ حسن بیگ هشترود با برآورد ۴.۷۹۵.۱۵۱.۱۲۸ ریال --- آسفالت راه روستایی سراجلو ق ۱ اهر با برآورد ۳.۸۵۰.۴۳۰.۴۹۹ ریال
شرایط : دارای صلاحیت و رتبه بندی از سازمان برنامه و بودجه
تاریخ دریافت اسناد : ده روز از تاریخ نشر آگهی
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد : تبریز ـ میدان راه آهن دبیرخانه اداره کل راه و شهرسازی استان
آدرس ارسال مدارک :
۰۴۱۳۴۴۵۱۰۱۱-۱۹-۰۲۱۴۱۹۳۴-۸۵۱۹۳۷۶۸ تلفن - فکس
- ایمیل http://www.setadiran.ir وب سایت
توضیحات : نوبت دوم
منابع : روزان
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن