مناقصه واگذاری عملیات آماده سازی شعب : یک : شعبه بانک ایران زمین
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه بانک ایران زمین

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۶۱۰۱۹۱۹۷
انتشار : ۱۳۹۶/۱۰/۱۹
برگزاری : استان فارس
 
شرح آگهی : مناقصه واگذاری عملیات آماده سازی شعب : یک : شعبه آصف مبلغ پایه ۲.۳۹۴.۸۴۸.۹۱۶ ریال در تهران --- دو: فردوسی شیراز مبلغ پایه ۳.۰۸۶.۰۵۶.۳۳۴ ریال در شیراز -- سه: شوشتر مبلغ پایه ۲.۱۶۱.۷۰۶.۱۱۶ ریال در شوشتر -- چهار: سراب مبلغ پایه ۱.۸۶۱.۶۲۹.۶۲۹ ریال در سراب
شرایط : کلیه شرکتهای دارای حداقل پایه ۵ ابنیه از سازمان مدیریت کشوری دارای سابقه کاری مرتبط حداقل ۵ رضایت نامه کتبی از کارفرما
مبالغ : مبلغ خرید اسناد مبلغ ۲۰۰.۰۰۰ ریال واریز به حساب ۱-۱۲۲۵۵۹-۱۱-۵۰۰ نزد بانک ایران زمین / سپرده شركت در مناقصه ۵% مبلغ برآورد اولیه به عنوان سپرده تضمین به صورت فیش واریزی یا ضمانتنامه بانکی غیر از بانک ایران زمین
تاریخ دریافت اسناد : از ساعت ۸ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۲۰ تا ساعت ۱۶ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۲۴
تاریخ ارسال مدارک : تا ساعت ۱۶ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۱۱
تاریخ بازگشایی پاکات : مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۱۵
آدرس خرید اسناد : یوسف آباد نبش خیابان ۶۹ پلاک ۴۹۳ طبقه ۵ واحد یک
آدرس ارسال مدارک :
۰۲۱۴۲۷۵۲۰۰۰ داخلی ۲۴۳۵ تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
منابع : همشهری - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن