سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه راهداری و حمل و نقل جاده ای استان گلستان

شماره آگهی ۴۸/۹۷/۹۶ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۶۱۰۱۹۶۰
انتشار : ۱۳۹۶/۱۰/۱۹
برگزاری : استان گلستان
 
شرح آگهی : مناقصه احداث شبکه روشنایی حدفاصل زرین گل - مهدی آباد با برآورد ۴,۶۴۹,۳۱۰,۵۶۳
شرایط : گواهی امضای الکترونیکی
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۲۳۲.۴۶۵.۵۲۹ ریال
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۶/۱۰/۲۵ ساعت ۱۴
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۶/۱۱/۰۷ ساعت ۱۳
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۶/۱۱/۰۸ ساعت ۹ صبح
آدرس خرید اسناد : گرگان، میدان بسیج، سایت اداری، مقابل ضلع شرقی استانداری کدپستی ۳۷۱۴۱-۴۹۱۸۹
آدرس ارسال مدارک :
۰۱۷۳۲۴۸۰۰۱۴-۰۲۱۸۵۱۹۳۷۶۸ تلفن - فکس
- ایمیل http://www.iets.mporg.ir www.setadiran.ir وب سایت
توضیحات : نوبت دوم - تجدید
منابع : بشارت نو
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن