سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه گاز استان گلستان

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۶۱۰۱۹۲۳۰
انتشار : ۱۳۹۶/۱۰/۱۹
برگزاری : استان گلستان
 
شرح آگهی : مناقصه حفاظت و حراست از اماکن و تاسیسات شرکت گاز استان گلستان با برآورد ۲۲,۰۵۱,۰۰۰,۰۰۰
مبالغ : مبلغ خرید اسناد واریز مبلغ ۴۰۰.۰۰۰ ریال به حساب سیبا ۲۱۷۴۶۳۴۶۰۲۰۰۱ بانک ملی / سپرده شركت در مناقصه ۱.۱۰۳.۰۰۰.۰۰۰ ریال - به صورت ضمانتنامه بانکی یا ضمانتنامه های صادره از موسسات اعتباری غیربانکی با مجوز بانک مرکزی یا ضمانتنامه صادره از موسسات بیمه گر دارای مجوز یا اوراق مشارکت یا وجهنقد یا ضمانتنامه های صادره از صندوقهای ضمانت دولتی یا وثیقه ملکی
تاریخ دریافت اسناد : حداکثر ۳ روز از تاریخ دعوتنامه
تاریخ ارسال مدارک : دو هفته از آخرین مهلت دریافت اسناد
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰ الی ۱۲
آدرس خرید اسناد : امور قراردادها
آدرس ارسال مدارک :
۰۱۷۳۲۴۸۰۳۶۵ تلفن - فکس
- ایمیل http://www.nigc-golestan.ir وب سایت
توضیحات : یک مرحله ای - نوبت اول
منابع : آفرینش - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن