سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه آب و فاضلاب روستایی استان بوشهر

شماره آگهی ۲۰۰۶۹۱۲۴۵۰۰۰۰۱۷ ( محدود یک مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۶۱۰۱۹۱۰۰|۸۲۱
انتشار : ۱۳۹۶/۱۰/۱۹
برگزاری : استان بوشهر
 
شرح آگهی : مناقصه خرید لوله پلی اتیلن مورد نیاز در پروژه توسعه و بازسازی با برآورد ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
شرایط : گواهی امضای الکترونیکی
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۶/۱۰/۲۵
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۶/۱۱/۱۰
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۶/۱۱/۱۱
آدرس خرید اسناد : از طریق درگاه سامانه ندارکات الکترونیکی دولت (ستاد)
آدرس ارسال مدارک : از طریق درگاه سامانه ندارکات الکترونیکی دولت (ستاد)
۰۷۷۳۳۳۳۰۸۵۰-۵۱-۳۳۳۲۰۳۱۷-۹ تلفن ۰۷۷۳۳۳۲۰۳۲۳ فکس
- ایمیل http://www.abfar-bushehr.ir وب سایت
توضیحات : دو مرحله ای - تجدید - نوبت اول
منابع : نسل فردا
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه خرید لوله پلی اتیلن مورد نیاز در پروژه توسعه آب و فاضلاب روستایی استان بوشهرمناقصه خرید لوله پلی اتیلن مورد نیاز در پروژه توسعه آب و فاضلاب روستایی استان بوشهر
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن