سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه برق منطقه ای هرمزگان

شماره آگهی ۴۲-۹۶ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۶۱۰۲۰۹۴۶
انتشار : ۱۳۹۶/۱۰/۲۰
برگزاری : استان هرمزگان
 
شرح آگهی : مناقصه انجام عملیات زیرسازی، جدول کشی و آسفالت در انبار مرکزی شرکت سهامی برق منطقه ای هرمزگان
شرایط : گواهی امضای الکترونیکی - رتبه ۵ ابنیه یا راه و داشتن حداقل یک کار مشابه
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۵۰۰.۰۰۰ ریال به شماره حساب ۲۱۷۵۰۹۵۴۰۲۰۰۲ بصورت الکترونیکی / سپرده شركت در مناقصه ۲۲۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال بصورت ضمانتنامه بانکی یا واریز نقدی
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۶/۱۰/۲۱ الی ۱۳۹۶/۱۰/۲۴
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۶/۱۰/۰۴ تا ساعت ۹ صبح
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۶/۱۰/۰۴ ساعت ۱۰ صبح
آدرس خرید اسناد : سامانه تدارکات الکترونیکی دولت
آدرس ارسال مدارک : سامانه تدارکات الکترونیکی دولت - دبیرخانه شرکت سهامی برق منطقه ای هرمزگان
۰۷۶۳۳۳۳۱۷۰۰-۴ داخلی ۲۰۷۷ تلفن - فکس
- ایمیل http://www.setadiran.ir وب سایت
توضیحات : یک مرحله ای
منابع : نشریات استان هرمزگان
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن