سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه توزیع نیروی برق استان گلستان

( محدود یک مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۶۱۰۲۰۹۴۲
انتشار : ۱۳۹۶/۱۰/۲۰
برگزاری : استان گلستان
 
شرح آگهی : مناقصه ۸۵-۲/۹۶ : خرید تعداد ۷۷۸ اصله انواع پایه بتونی چهار گوش با ضمانت ۲۲۶.۹۶۵.۰۰۰ ریال --- ۸۶-۲/۹۶ : خرید تعداد ۷۷۷ اصله انواع پایه بتونی چهار گوش با ضمانت ۲۲۶.۲۷۳.۰۰۰ ریال --- ۸۷-۲/۹۶ : خرید تعداد ۷۷۸ اصله انواع پایه بتونی چهار گوش با ضمانت ۲۲۶.۰۳۷.۰۰۰ ریال --- ۸۸-۲/۹۶ :خرید تعداد ۱۴۰ دستگاه انواع تابلو عمومی توزیع فشار ضعیف در آمپراژهای مختلف با سپرده ۲۶۰.۱۷۵.۰۰۰ ریال --- ۸۹-۲/۹۶ : خرید تعداد ۹۳ دستگاه انواع ترانسفورماتور هوایی ۲۰ کیلو ولت سه فاز کم تلفات ۵۰ ، ۷۵ ، ۱۰۰ ، ۱۲۵ کیلو ولت آمپر با ضمانت ۶۵۶.۸۵۹.۰۰۰ ریال --- ۹۰-۲/۹۶ : خرید انواع یراق آلات ک ابل خود نگهدار با تضمین ۱۱۷.۵۹۵.۰۰۰ ریال --- ۹۲-۲/۹۶ : خید مقدار ۲۳۲۰۳ کیلوگرم انواع سیم الومینیوم فولاد (فاکس و مینک) با تضمین ۱۲۹.۹۳۶.۸۰۰ ریال --- ۹۳-۲/۹۶ : خرید مقدار ۶/۵۰۴ متر انواع کابل خودنگهدار آلومینیومی ۲۰ کیلو ولت و مقدار ۲۱۶ متر کا بل کرا سلینگ ۲۰ ک یلو ولت با هادی آلومینیوم ۵۰*۱ با تضمین ۱۸۵.۳۶۴.۰۰۰ ریال --- خرید مقدار ۳۱/۲۵۶ متر انواع کابل مسی فشار ضعیف با تضمین ۴۸۱.۵۰۶.۰۰۰ ریال --- ۹۵-۲/۹۶ : خرید مقدار ۶۰/۵۹۲ متر انواع کابل خودنگهدار (آلومینیومی فشار ضعیف ۶ رشته و مقدار ۵۳۶ متر کابل فشار ضعیف آلومینیوم ۳۵+۷۰*۳ با تضمین ۳۷۳.۵۶۴.۰۰۰ ریال
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۳۰۰.۰۰۰ ریال به حساب فراگیر ۲۱۹۵۰۹۴۷۵۴۰۰۶ بانک صادرات شعبه شهید رضاپور گرگان به نام شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان / سپرده شركت در مناقصه به صورت ضمانت نامه بانکی یا ضمات نامه های صادر شده از سوی موسسات اعتاری غیر بانکی دارای مجوز از وی بانک مرکزی یا واریز به حساب سپرده شماره ۲۱۷۵۰۹۴۷۵۵۰۰۹ بانک ملی یا ضمانت نامه صادره توسط موسات بیمه گر داری مجوز یا اوراق مشارکت بی نام تضمین شده بانک ها و دولت با قابلیت بازخرید قبل از سررسید یا وثیقه ملکی معادل هشتاد و پنج درصد ارزش کارشناس رسمی آن یا ضمانت نامه ای صادره توسط صندوق های ضمانت دولتی
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۶/۱۰/۲۳ لغایت ۱۳۹۶/۱۰/۲۷
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۶/۱۱/۰۹ ساعت ۹
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۶/۱۱/۰۹ ساعت ۱۱
آدرس خرید اسناد : گرگان خیابان ولیعصر عدالت ۲۲ طبقه اول دبیرخانه شرکت توزیع گلستان
آدرس ارسال مدارک : گران خیابان ولیعصر عدال ۲۳ طبقه اول دبیرخانه شرکت
۰۱۷۳۲۶۸۴۴۱۲ تلفن ۰۱۷۳۲۲۲۷۴۳۰ فکس
- ایمیل http://www.setadiran.ir وب سایت
توضیحات : دو مرحله ای نوبت دوم
منابع : مستقل
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن