سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گراش

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۶۱۰۲۱۲۰۸۴
انتشار : ۱۳۹۶/۱۰/۲۱
برگزاری : استان فارس
 
شرح آگهی : مناقصه انجام خدمات کمک پرستاری - انجام خدمات تنظیفات و منشی - انجام تامین نیروی خدمات اجتماعی واحدهای تحت پوشش برای مدت ۵ ماه
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ضمانتنامه بانکی یا فیش واریزی نقدی به حساب ۴۷۴۴۳۰۸۹۰۷ بانک ملت شعبه گراش بنام دریافت و پرداخت سپرده با ذکر نام شرکت واریز گردد
تاریخ دریافت اسناد : از ۱۳۹۶/۱۰/۱۷ لغایت ۱۳۹۶/۱۰/۲۴ بمدت ۸ روز
تاریخ ارسال مدارک : در ساعات اداری از ۱۳۹۶/۱۰/۲۵ لغایت ۱۳۹۶/۱۱/۰۴ بمدت ۱۰ روز
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۶/۱۱/۰۷ لغایت ۱۳۹۶/۱۱/۰۹
آدرس خرید اسناد : از طریق سایت
آدرس ارسال مدارک : گراش بلوار سرداران خیابان دانشگاه بلوار دانشجو دفتر حراست دانشکده علوم پزشکی
- تلفن - فکس
- ایمیل www.gerums.ac.ir وب سایت
منابع : سایتهای اینترنتی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن