سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه دانشگاه آزاد اسلامی واحد پرند

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۶۱۰۲۱۶۷
انتشار : ۱۳۹۶/۱۰/۲۱
برگزاری : استان تهران
 
شرح آگهی : واگذاری طبخ غذای نیمروزی مورد نیاز خود
مبالغ : مبلغ خرید اسناد مبلغ ۵۰۰.۰۰۰ ریال به حساب ۰۱۰۵۳۸۴۶۴۲۰۰۵ در وجه دانشگاه / سپرده شركت در مناقصه مبلغ ۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال ارائه ضمانتنامه بانکی یا اصل فیش واریزی به حساب دانشگاه جهت تضمین
تاریخ دریافت اسناد : حداکثر تا ۱۳۹۶/۱۰/۲۵
تاریخ ارسال مدارک : حداکثر تا ۱۳۹۶/۱۰/۲۶
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد : دبیرخانه کمیسیون معاملات واحد پرند
آدرس ارسال مدارک :
- -
- -
منابع : کسب و کار
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه واگذاری طبخ غذای نیمروزی مورد نیاز خود  دانشگاه آزاد اسلامی واحد پرند
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ )