سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 
کد آریاتندر : ۹۶۱۰۲۱۶۲۲
انتشار : ۱۳۹۶/۱۰/۲۱
برگزاری : استان فارس
 
شرح آگهی : واگذاری عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز با برآورد ۷,۷۲۵,۱۵۴,۵۰۵
شرایط : صلاحیت معتبر مربوط با موضوع مناقصه از اداره کار و امور اجتماعی استان فارس و ارائه صلاحیت سایر استانها باید به همراه مجوز فعالیت از اداره کار استان فارس باشد - مدیرعامل یا حداقل یکی از اعضای اصلی هیات مدیره شرکت باید کارشناس فضای سبز یا کشاورزی، سهام دار و دارای حق امضا مجاز در اسناد مالی تعهدآور و قراردادها باشد - موضوع اساسنامه شرکت خدمات فضای سبز باشد
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۶/۱۱/۰۲ تا ساعت ۱۴
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۶/۱۱/۰۳
توضیحات : نوبت دوم
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
تصویر  مناقصه   واگذاری عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز محدوده C برای
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ )