سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 
کد آریاتندر : ۹۶۱۰۲۱۶۱۱
انتشار : ۱۳۹۶/۱۰/۲۱
برگزاری : استان فارس
 
شرح آگهی : واگذاری عملیات اجرای عملیات احداث و بهسازی فضای سبز با برآورد ۲,۴۷۵,۸۰۶,۴۳۵
شرایط : ارائه صلاحیت معتبر مربوط با موضوع مناقصه از اداره کار و امور اجتماعی- مدیرعامل یا حداقل یکی از اعضای اصلی هیات مدیره شرکت الزاما میبایست کارشناس فضای سبز یا کاشاورزی، سهامدار و دارای حق امضا مجاز در اسناد مالی تعهدآور و قراردادهاب اشد- موضوع اساسنامه شرکت خدمات فضای سبز باشد- ارائه سابقه احداث فضای سبز
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۶/۱۱/۰۳ تا پایان وقت اداری
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۶/۱۱/۰۳
توضیحات : تجدید- نوبت اول
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
تصویر  مناقصه   واگذاری عملیات اجرای عملیات احداث و بهسازی فضای سبز بلوار
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ )