سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه خدمات حمایتی کشاورزی استان سیستان و بلوچستان

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۶۱۰۲۱۱۵۳۰
انتشار : ۱۳۹۶/۱۰/۲۱
برگزاری : استان سیستان و بلوچستان
 
شرح آگهی : مناقصه واگذاری امور خدماتی خود به صورت حجمی به پیمانکاران واجد شرایط
شرایط : معرفی نامه و فیش خرید اسناد به مبلغ ۵۰۰.۰۰۰ ریال
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۵۰۰.۰۰۰ ریال به حساب شماره IR۲۵۰۱۰۰۰۰۴۰۰۱۰۳۹۷۰۴۰۰۵۷۹۱ به حساب تمرکز وجوه شرکت خدمات حمایتی کشاورزی نزد بانک مرکزی با شناسه ۳۸۸۰۳۹۷۶۳۲۶۳۵۰۰۶۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۶۰ / سپرده شركت در مناقصه ۱۲۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال بصورت نقدی و یا ضمانتنامه بانکی
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۶/۱۰/۱۸ الی ۱۳۹۶/۱۰/۲۵
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۶/۱۱/۰۵ تا پایان وقت اداری
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۶/۱۱/۰۷ راس ساعت ۱۱ صبح
آدرس خرید اسناد : زاهدان، نبش دانشگاه ۳۹، روبروی ورودی زیباشهر، دفتر کمیسیون معاملات
آدرس ارسال مدارک : اداره حراست شرکت
۰۵۴۳۳۴۴۱۵۱۵ تلفن - فکس
- ایمیل http://www.assc.ir وب سایت
توضیحات : یک مرحله ای - نوبت اول
منابع : سایتهای اینترنتی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن