سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه شهرداری فیروزآباد

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۶۱۰۲۱۶۱۸
انتشار : ۱۳۹۶/۱۰/۲۱
برگزاری : استان فارس
 
شرح آگهی : عملیات اجرای امور خدمات شهری بمدت یکسال
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به صورت ضمانتنامه بانکی و یا فیش واریزی به حساب جاری ۱۴۰۰۳۰۱۷۰۰۲ بانک مسکن ـ به نام سپرده شهرداری یا اسناد خزانه
تاریخ دریافت اسناد : تا ۱۳۹۶/۱۱/۰۲
تاریخ ارسال مدارک : تا پایان وقت اداری ۱۳۹۶/۱۱/۰۲
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد : میدان شهید چگینی شهرداری واحد امور مالی
آدرس ارسال مدارک :
- -
- -
توضیحات : نوبت دوم - تجدید
منابع : نشریات استان فارس
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه عملیات اجرای امور خدمات شهری بمدت یکسال  شهرداری فیروزآباد
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ )