سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 
کد آریاتندر : ۹۶۱۰۲۱۱۱۹۶۱۰۳۷۰۰۰۵۶۷
انتشار : ۱۳۹۶/۱۰/۲۱
برگزاری : استان فارس
 
شرح آگهی : دستگاهPHسنج طبق لیست مشخصه فنی پیوست
تاریخ دریافت اسناد : ۰۰۰۰-۰۰-۰۰
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۶-۱۰-۲۷
تاریخ بازگشایی پاکات : ۰۰۰۰-۰۰-۰۰
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
تصویر  استعلام   دستگاهPHسنج  طبق لیست مشخصه فنی پیوست
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ )